Leadership
    首页  About us  Leadership


Dean: Chen Jing

Party Secretary: Chen Zhiwei
Vice Dean: Li Meihua, Xu Qi,Xin Zhiying,Wu Guanghui


Assistant Party Secretary:  Yang Yunlang,Shen Lixiu


Head of English Department: Yang Shizhuo

Head of Foreign Language Teaching Department: Jiang Guiying

Head of Japanese Department: Ma Yingping

Head of European Language Department: Gu Hongfei

Head of French Department: Lu JingmingTel. +86-592-2182476
No. 422, Siming South Road, Xiamen, Fujian, China. 361005
©2016 College of Foreign Languages and Cultures, XMU